თვეში 1,5%-იანი სესხი ოქროს გარანტიით, საკომისიოს და სხვა გადასახადების გარეშე

mc_parkovka