ტექნიკის ლომბარდი

სესხების გაცემა ელექტრო საყოფაცხოვრებო და საოფისე ხელსაწყოების გარანტიით.