ავტომობილის მართვის ავტომატური სისტემები

autopilot
მართვის ავტომატური სისტემებით სხვადასხვა დონეზე აღჭურვილი ავტომანქანები უკვე 2015 წელს იქნება მომხმარებლისთვის შეთავაზებული…
ამ თემაზეა საუბარი The Boston Consulting Group -ის მოხსენებაში.
უპილოტო მართვის ტექნოლოგიები თანმიმდევრულად განვითარდება. პირველ ეტაპზე – ავტომობილს ერთ ხაზზე შეეძლება მოძრაობის რეგულირება (ამ ტექნოლოგიის დანერგვას Tesla უკვე წელს აპირებს). ასეთივე სისტემა “Super Cruise” უკვე 2017 წელს დაინერგება Cadillac -ის ავტომობილებზე. ამ სისტემის საშუალებით, ავტომობილს შეეძლება საცობებში მანევრირება და პარკირება.
P.S. სპეციალურად საქართველოსთვის შეიქმნება 2 უმაღლესი განათლების მქონე ტაქსი ავტომობილები, რომელთანაც შესაძლებელი იქნება ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებზე საუბარი, პოლიტიკური პოლემიკა და ქვეყნის ღრმა მაკროეკონომიკური ანალიზი.